Welke kosten komen er kijken bij het inschakelen van een deurwaarder?

Wanneer je nog geld van iemand krijgt, bijvoorbeeld voor geleverde producten of diensten, en die weigert te betalen, dan kun je overwegen om een deurwaarder in te schakelen. Maar welke kosten komen hier eigenlijk bij kijken? En wie betaalt die kosten? Wij zetten het hier graag voor je op een rijtje.

Waarom een deurwaarder inschakelen?

Laten we beginnen met de vraag waarom je een deurwaarder zou inschakelen? En wanneer je dit doet. Een deurwaarder schakel je dus in als je niet betaald krijgt waar je, volgens jou, recht op hebt. Als particulier zal je hier niet zo vaak mee te maken hebben, maar organisaties des te meer. Als een factuur niet betaald wordt, wordt er meestal eerst nog gekeken of de partijen er onderling uit kunnen komen, maar als betalen na brieven en telefoontjes nog steeds uitblijft, dan kan de keuze gemaakt worden om het dossier uit handen te geven aan de een deurwaarder. Vaak gaat het dan wel om grotere bedragen. Want hoewel de kosten voor een deurwaarder normaal gesproken verhaald worden op de debiteur, kost het wel tijd en moeite om een deurwaarder in te schakelen.

Wat kost het om een deurwaarder in te schakelen?

Hoewel de kosten dus vaak verhaald kunnen worden op de debiteur, zijn de deurwaarder inschakelen kosten vaak een reden om dit niet meteen te doen. Maar wat kost het dan eigenlijk echt?

Deurwaarders zijn aangesloten bij de beroepsvereniging en de tarieven die gerekend worden, zijn door de overheid vastgesteld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Een deurwaarder kan dus niet zomaar zelf een tarief bepalen, maar is gebonden aan de maximale tarieven die in dit besluit staan. Dit is gedaan om marktwerking te voorkomen.

Incassokosten

Allereerst zijn er incassokosten. Deze worden ook wel administratiekosten, aanmaankosten of buitengerechtelijke kosten genoemd en mogen al gerekend worden nadat de eerste aanmaanbrief verstuurd is, waarbij de debiteur een termijn van minimaal 14 dagen moet krijgen om te betalen. Deze brief mag door de schuldeiser zelf verzonden zijn, maar moet wel drie vaste onderdelen bevatten:

  • wat de gevolgen zijn als er niet betaald wordt;
  • wat de incassokosten zullen zijn;
  • of en hoeveel BTW er over die incassokosten berekend wordt.

Wordt er binnen de gestelde termijn van minimaal 14 dagen betaald, dan vervallen de incassokosten. Wordt er niet betaald, dan kunnen er dus incassokosten in rekening worden gebracht. Deze zijn afhankelijk van de hoogte van het te vorderen bedrag en wordt in stappen berekend:

  • 15% over de eerste €2500;
  • over de volgende €2500 10%;
  • 5% over de volgende €5000;
  • 1% over de volgende €190.000;
  • over het meerdere 0,5%.

Het minimum aan incassokosten is €40, het maximum €6775, en hierover mag nog BTW berekend worden.

Kosten ambtshandelingen

Gaat een deurwaarder vervolgens aan de slag omdat er nog niet betaald is, dan lopen deze kosten dus op. De deurwaarder kan de vordering voorleggen aan een rechter, alle kosten die daarbij komen kijken worden kosten voor ambtshandelingen genoemd en deze zijn dus vastgelegd in het eerder genoemde besluit. Zo kost een dagvaarding €83,38, een betekening bij de rechtbank €65,96 met oproeping en €80,24 zonder bevel. Beslaglegging kost tussen €€106,23 en €332,14, afhankelijk van waarop beslag gelegd wordt. Ook worden er informatiekosten gerekend, van €1,61 voor het Rdw tot €4,61 voor de KvK.